Newtalk網紅 IG
Newtalk網紅 IG
讀者投書-文章清單
成功大學政經所博士,曾任市議員服務處助理、勞動部機要秘書、立委國會辦公室法案助理,現為自由作家,經營臉書粉絲專頁『心如石硯』,歡迎先進們一同聊政治品電影。
2022.05.18 | 12:32
2022.05.11 | 02:31
2022.04.26 | 11:17
2022.04.06 | 02:35
2022.03.13 | 07:21
2022.03.10 | 08:41
2022.03.07 | 01:42
2022.02.27 | 07:28
2022.02.22 | 02:05
2022.02.16 | 01:26
2022.02.11 | 02:12
2022.02.09 | 09:24
2022.02.07 | 21:47
2022.01.29 | 02:15
2022.01.15 | 04:04
2022.01.13 | 18:30
2022.01.11 | 10:38
2022.01.10 | 10:03
2022.01.05 | 08:30
熱門話題 more >
請注意
說明文字